solfeg2.png

Уроци по солфеж

Развиване на навиците за слухов анализ на музиката; разпознаване на височината, тембъра и функцията на тоновете; формиране творческите умения и усет за ритъм. 

Солфежът изгражда основни музикални навици, които са в неизменна полза при усвояването на всеки един музикален инструмент.

 

Тема 1: Тон и качества на тона

Тема 2: Музикални системи. Цял тон и полутон

Тема 3: Ритъм, метрум, размер, такт и темпо в музиката

Тема 4: Интервали в музиката

И още.....

 

Обади се