solfeg2.png

Уроци по солфеж и пеене

Уроци по солфеж:


Развиване на навиците за слухов анализ на музиката; разпознаване на височината, тембъра и функцията на тоновете; формиране творческите умения и усет за ритъм. 

Солфежът изгражда основни музикални навици, които са в неизменна полза при усвояването на всеки един музикален инструмент.

Тема 1: Тон и качества на тона

Тема 2: Музикални системи. Цял тон и полутон

Тема 3: Ритъм, метрум, размер, такт и темпо в музиката

Тема 4: Интервали в музиката

И още.....

 

Уроци по пеене :

Уроците по пеене са предназначени за деца (от 4 год.), младежи и възрастни; за напълно начинаещи и за по-напреднали ученици.
На уроците по пеене ще се научите да пеете любимите си песни, с което ще зарадвате както себе си, така и вашите приятели! Провеждаме и подготовка за кандидатстване в начално, средно и висше училище с вокален профил.

Гласът е природно даден естествен музикален инструмент. Нашата цел е да открием вашия уникален глас и в процеса на обучение да ви научим да го използвате. Пеенето е изкуство, което се “учи”. Постигането на добри резултати зависи от няколко фактора, като най-важни от тях са индивидуалния педагогически подход и степента на желание и постоянство от страна на ученика.

Атмосферата, в която протичат уроците е изключително важна за извличане на максималния музикален и творчески потенциал, който ученикът притежава. Преодоляването на притеснението от “липса на талант” често е въпрос само на няколко урока. При по-малките ученици (4-6 г.) уроците по пеене спомагат за подобряване на дикцията и влияят положително върху развитието на речта.

Обади се