MUZIKOTERAPIA.png

Ритъмтерапия

 Можем ли да използваме ритъма като средство за личностно развитие, образование, терапия, или просто забавление? 

Положителните вибрации на неговите барабани, знаем – проникват навсякъде – в домовете, в офисите и големите корпорации, в училищата, в нуждаещите се от социална и терапевтична подкрепа затвори, домове за възрастни, домове за деца, дневни центрове за деца с увреждания и онкологични клиники.

Защо е толкова важно, развиващо, полезно да се занимаваме с ритъм?

Ритъмът е онзи фактор, който определя всеки удар на сърцето ни, всяка следваща глътка въздух, всяка крачка, която правим, всяка дума, която произнасяме. Ритъмът е в основата на нашето сътворение и е неделим спътник в съществуването ни. Нашият физиологичен, социален, индивидуален живот, има определен ритъм. Всичко в живота ни – на микро и макро ниво е подчинено на ритъма! 

Ритъмът е онзи невидим фактор, който в продължение на хиляди години ни служи за укрепването и поддържането на физическото, умственото и душевното здраве.

Съвременните изследвания днес потвърждават терапевтичния ефект на древните ритъм техники. Последните изследователски наблюдения показват, че заниманията с ритъм ускоряват физическото лечение, засилват имунната система и създават усещане за добро физическо състояние, освобождаване от емоционална травма и реинтеграция със себе си.

Други учени изтъкват успокояващия, концентриращ и изцеляващ ефект от заниманията с ритъм върху болните от Алцхаймер, аутистичните деца, емоционално неуравновесените тийнейджъри, възстановяващите се пристрастени (наркомани, алкохолици), пациенти с травма. Заниманията с ритъм могат да окажат изненадващо изцелителен и балансиран ефект върху хора със сърдечни заболявания. (Та нали точно ритъмът на сърцето е един от жизненоважните ни!)

Не на последно място стои голямата роля на ритъма в образованието на подрастващите и тяхното правилно физическо, психическо, емоционално и интелектуално развитие и възпитание.

Ето колко насъщен и жизненоважеб е ритъмът в живота ни! Мнозина вече са вкусвали тръпката и повдигането в едно водено от умел фасилитатор ритъм занятие. Но вече можем да играем с ритъма и в домашни условия и то без музикални инструменти!

Ето само някои от ползите свързани с упражненията и игрите с Ритъм карти „ДЪГА“: увеличаване на нивото и продължителността на концентрацията; развиване на слуховата и двигателната координация; подобряване на комуникацията и интеракцията; подобряване на двигателните качества, грубата и фината моторика; повишаване на самочувствието и доверието в себе си и другите; овладяване на учебни дисциплини (напр. математика); подобряване на невербалните и вербалните качества и слуховото възприемане; приемане, уважение и толерантност към различията; подобряване на дисциплината; възпитание на точност и ред и мн. др.

Най-важното и характерно за всички занимания с ритъм е, че знанията, навиците и целите се постигат с много усмивки, смях и забавни моменти. Все едно да наблюдаваш фокусник, който отвлича вниманието ти с салона в дясната ръка, докато с лявата изважда заека от вътрешния си джоб. Ритъм играта като форма на забавление дава възможност не само на децата, но и на всички нас с желание да се включим в сериозно обучение. Ритъмът не само ни весели на съзнателно ниво, но и с умело насочване от страна на преподавателя, терaпевта, фасилитатора помага за подсъзнателното усвояване на важни и полезни качества.

Ритъм картите позволяват индивидуални и групови игри, с участници от 1 до 100 човека! У дома, в училището, в детската градина, в родителския кооператив, в офиса, в екипа, в болницата – навсякъде! Нови, цветни, занимателни, полезни, терапевтични занимания в игра! Хем носят забавление и усмивки, хем помагат да усвояваш нови знания, да се чувстваш добре в себе си и общността, да излекуваш физически, душевни, емоционални травми. 

Ученето става най-пълноценно по време на игра – това е знание, предавано ни от най-пълноценните и световно признати обучителни методики – Монтесори, Валдорф, Сугестопедия. А в съвремието допълваме тези методики с терапевтични, занимателни ритъм иновации. 

Остава ни да се пуснем от сивотата на ежедневната рутина, да се оставим на многоцветната дъга и да видим къде ще ни отведе ритъма. ⯑ Обзалагам се, че фокусите тепърва предстоят да се разгърнат.

Обади се